Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang
 • Størrelse HC-parkeringsplass 4,5 meter x 6 meter

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Trapp

 • God belysning langs trappeløp

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 2,1 meter x 1,1 meter (båreheis)

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Ingen buede skilt eller blanke overflater som forårsaker reflekser
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet
 • Kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge. Sort på hvit bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn
 • Enkel skrifttype uten seriffer

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser
 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett

Innvendige dører

 • Ingen terskler. Avfaset terskel dersom det er lydkrav til dør
 • Fri passasjebredde 86 cm

Belysning

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
 • Laboratorium 700 lux (minimum)