Nyheter

Legekontoret

Nytt om sykemelding

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven som omhandler muligheten for å skrive ut sykemelding etter elektronisk konsultasjon, gjeldende fra og med 1. juli 2023.  Hovedregelen er at en legeerklæring (sykmelding) først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten.

Hvis det ikke er mulig med en fysisk undersøkelse samme dag (feks. dersom ingen ledige timer hos legen), kan en i visse situasjoner likevel kunne få en kort sykmelding etter e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon, forutsatt at en kommer på time ila kort tid.

Det nye unntaket er at legen også kan utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse hvis alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  1. Pasienten er kjent for legen,
  2. Pasientens diagnose er kjent for legen,
  3. Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og
  4. Legen anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.