Nyheter

Legekontoret

Høstens vaksinering 23/24

Vi forventer å starte vaksinering mot influensa og covid 19  i uke 43. 

-Influensavaksine kan settes uten legetime (350kr). 

-For vakisne mot covid 19 trenger man avtale (ring 51885150)

-Begge vaksinene kan settes samtidig i hver sin arm. 

-Covid-19 vaksinen vil være oppdatert og gratis. 

-koronavaksinering  av barn og unge vil skje ved smittevernkontoret. 

-Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med årets influensavaksine OG oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere, 

• Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe (kronisk lungesykdom inkl astma, hjerte- og karsykdom annet enn høyt blodtrykk,  diabetes type 1 og 2, nyresvikt, leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom elelr skade som medfører redusert lungekapasitet og /eller hostekraft), nedsatt immunforsvar som flge av sykdom eller behandling av sykdom (HIV, organtransplanterte, kreft, revmatoid artritt), alvorlig fedme (BMI >40) 

• Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 

• Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 

• Gravide


-Du som er 75 år pluss fikk tilbud om oppfriskningsdose i vår, og tilbys ny oppfriskningsdose i høst sammen med influensavaksine. Hvis du tok oppfriskningsdose i vår, bør du vente 6 måneder før du tar en ny oppfriskningsdose i høst. Det er for å oppnå optimal beskyttelse. 

-Etter gjennomgått (bekeftet) infeksjon med covid 19 er det anbefalt å vente 3-4 mnd men ny oppfriskingsdose. Personer som allikevel ønsker en oppfriskningsdose tildigere kan tilbys det tidligst 3 uker etter tilfriskning men et lenger intervall vil som regel ha bedre effekt.